GDPR Samtykkeerklæring

Personlige oplysninger er enhver form for information om dit/jeres barn og om dig/jer. Det kan være helt almindelige personoplysninger såsom køn, fødselsår, religion, navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, personnummer og barnets livretter og favoritbeskæftigelser, eller mere personfølsomme oplysninger i form af medicin, diagnoser eller andre helbredsmæssige oplysninger og lignende. En behandling af personoplysning omfatter bl.a. indsamling, […] Read More

Velkommen

Storkereden er en integreret institution som har børn i alderen fra 0 til 6 år. Vi er en integreret institution der har både vuggestue – og børnehavepladser. Storkereden er normeret til ca. 47 børn. Pladserne i børnehaven er fordelt således, at der er mulighed for 2 halvdagspladser. Storkereden sætter fokus på arbejdet med overgangene i […] Read More

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Storkereden er også åben for børn med særlige behov. Alle børn er forskellige og har derfor også forskellige behov. Nogle børn har det svært på et eller flere områder f.eks. sprogligt, socialt eller motorisk. Generelt vil vi altid forsøge at tage udgangspunkt i og hensyn til barnets særlige situation, forudsætninger og […] Read More

Maden som pædagogiskredskab

I idrætsbørnehaven og vuggestuen Storkereden forsøger vi at involverer børnene I madlavningen hverdag. En gang om ugen har vi maddag, hvor børnene skiftes til at hjælpe med madlavningen. Vi synes det er vigtigt at inddrage børnene i madlavning. Vi spiser sammen i små spisegrupper. Der er ro på og børnene hjælper med at dække bord, […] Read More