VelkommenStorkereden er en integreret institution som har børn i alderen fra 0 til 6 år. Vi er en integreret institution der har både vuggestue – og børnehavepladser. Storkereden er normeret til ca. 47 børn. Pladserne i børnehaven er fordelt således, at der er mulighed for 2 halvdagspladser.

Storkereden sætter fokus på arbejdet med overgangene i børnenes liv. F.eks. er der fokus på vuggestuebørns udvikling af selvhjulpenhed (spise selv og blive fri for bleen). I børnehaven arbejder personalet med at støtte børnenes udvikling inden de skal i skole. I vores dagligdag prøver vi at skabe et miljø, hvor tryghed og gensidig tillid og respekt mellem børn, personale og forældre er det grundlæggende fundament. Et miljø hvor traditioner og fornyelse indbyrdes bidrager til en spændende og udfordrende dagligdag. Børnene vil møde mange forskellige udfordringer som f.eks. børnelege, sanglege, børnespil, gymnastik, tegning, klippe/klistre, maling og ikke mindst, vil der blive læst historier for dem. Der vil dog stadigvæk være tid til fri leg, hvor børnene selv skal ”finde på”.

Vi har musik i børnehaven én gang om ugen.

Svømning en gang om ugen.

Maddag en gang om ugen.

Fri for mobberi.

Yoga og meditation.

Hoppe Line.

Hits: 234