Bestyrelsen

Bestyrelsen

Forældrebestyrelsen består af 5 forældre.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges en gang om året på generalforsamlingen i april.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.

 


Bestyrelsens opgaver er:

  • at arbejde ud fra Storkeredens vedtægter
  • at godkende læreplaner
  • at godkende budgetter og regnskaber
  • at overholde driftsaftalen med Vesthimmerlands Kommune
  • at ansætte og afskedige personale
  • at fremkomme med og behandle forslag
  • at deltage i planlægningen af børnehavens arrangementer og være praktiske medhjælpere ved afholdelsen (juleskovtur, sommerudflugt, arbejdslørdag og generalforsamling)
  • at forhandle løn og ansættelsesvilkår med de faglige organisationer

Bestyrelsen holder ca. 4 – 5 møder i løbet af året. Til møderne deltager desuden lederen og et af øvrige personale.

Vi gør opmærksom på, at alle ansatte har tavshedspligt, hvilket også gælder forældrebestyrelsens medlemmer.

Hits: 41