Forholdsregler

Personalet

 • Før legepladsen åbnes for børnene, skal den gennemgås for glasskår / huller osv. (daglig visuel kontrol)
 • Cykling / rulleskøjter / skateboard – at børnene har det påkrævede sikkerhedsudstyr på.

Forældrene

 • Fjerne snore.
 • Undgå lange halstørklæder.
 • At børnene har sikkerhedsudstyr med.

Børnene

 • Udvise hensyn / omsorg for hinanden.
 • Selv huske sikkerhedsudstyr.

Opsyn på legepladsen

 • Efter aftale med bestyrelsen er vi nået frem til, at der højest må være 5 børn på legepladsen alene. Der skal med jævne mellemrum ses til børnene.
 • Vi (personalet) skønner dog i visse tilfælde, at der kan dispenseres fra tallet. Og i visse tilfælde kan der være nødvendigt, at der er en voksen på legepladsen selvom der er mindre end 5 børn.

Børnehavensbørns leg med vuggestuebørn

 • Da vi er integreret institution der bestræber os på at børnene lærer at lege sammen på tværs af grupperne, lærer at tage hensyn til hinanden og vise omsorg overfor hinanden. Vores erfaring er at børnene er gode til at lære af hinanden.
 • Men børnehavebørn må ikke løfte vuggestubørnene og de må ikke lege sammen uden opsyn og for lukkede døre.

Hits: 132