Børn med særlige behovBørn med særlige behov

Storkereden er også åben for børn med særlige behov. Alle børn er forskellige og har derfor også forskellige behov. Nogle børn har det svært på et eller flere områder f.eks. sprogligt, socialt eller motorisk. Generelt vil vi altid forsøge at tage udgangspunkt i og hensyn til barnets særlige situation, forudsætninger og potentialer.

Hvis vi mener, at et barn af den ene eller anden grund har særlige behov, taler vi først og fremmest med forældrene om det, så vi ved fælles hjælp yder barnet den bedste støtte. I nogle tilfælde aftaler vi at lave en indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) for at får afklaret, hvad problemet er og hvilke særlige tiltag, der evt. skal til. Særlig støtte bliver ikke iværksat uden samtykke fra forældrene. Både forældre og personale kan til enhver tid søge råd og vejledning hos PPR. Konsultativ samarbejder vi også med kommunens pædagogiske konsulent og ovennævnte faggrupper i forbindelse med generelle problemstillinger.

Hits: 168