Start i vuggestuen

Start i vuggestuenVi går en ny tid i møde og vi vil gerne bidrage til, at denne forløber så nemt og blidt så muligt. Det vil sige en start, hvor barnet først kommer på besøg med jer et par timer ad gangen. Derefter kunne vi trappe det op til barnet føler sig tryg uden Jer til stede. Det vigtigste er, at I og jeres børn er trygge, så derfor stil alle de spørgsmål I har, og ring gerne i løbet af dagen for at høre hvordan det går.


Praktiske oplysninger

De grundlæggende praktiske oplysninger findes på menuen praktiske oplysninger.


Mad, bleer og tøj

Til morgenmad skal børnene være i institution senest kl. 7.30. Morgenmad består af mælk, havregryn, yoghurt m.m.

Frokost består af f.eks. grød, suppe, rugbrød, m.m.

Eftermiddagsmad består af frugt, grød eller rugbrød med pålæg.

Det er ikke nødvendigt at tage skiftebleer, vaskekludder og håndklæder med. Det sørger vi for.

I skal sørge for at der altid er et sæt skiftetøj inklusive undertøj og sokker liggende i barnets garderobeskab. Husk inde sko og fornuftigt tøj til årstiden. Det er en stor hjælp for os alle, hvis der er navn i tøj og sko. Det tilstræbes, at alle snore bliver fjernet fra tøjet af sikkerheds grunde.

Det vil være godt hvis jeres barn har tøj på som er behageligt at bevæge sig i.   


Hygiejne


Vi lærer børnene at vaske hænder før og efter maden. Vi bruger alt det engangsmateriale vi kan, der mindsker smittefaren på badeværelset.


Renlighed

Vi sætter ikke børnene på WC, før de selv er parate. Det skal helst komme stille og roligt. I samarbejde med forældre finder vi det rette tidspunkt.


Selvhjulpenhed

Vi vil gerne prøve at motivere børnene til selvhjulpenhed med hensyn til at spise selv, hente legetøj, rydde op efter sig, m.m.


Social kompetence

Vi arbejder med stimulering af børns sociale kompetence, der svarer til deres aldersudviklingstrin.

Storkereden er et åbent hus og alle børn er vant til at færdes rundt i hele huset. Op til skiftet begynder personalet langsomt at indkøre barnet på de nye udfordringer. Vi tilpasser hele tiden dagligdagen og pædagogiske aktiviteter til den aktuelle børnesammensætning, herunder alder og udviklingstrin. Vuggestuebørn vil være med til musikundervisning sammen med de yngste i børnehaven. En musikpædagog kommer en gang om ugen.

Det er vigtigt, at der i det daglige er en tæt dialog mellem forældre og personale, så barnet kan få en god og tryg hver dag. På den måde kan vi i samarbejde løbende være med til, at udvikle institutionen i den ønskede retning.

Hits: 119