Grundtanker for vores arbejde

Forældre har det overordnede ansvar for deres barn. Vi opfatter os, som et supplement til jeres ansvar / opdragelse.

Grundtanker for vores arbejdeMedansvar og sociale spilleregler

Vi respekterer og støtter hvert barn ud fra dets individuelle behov og ønsker sådan, at hvert barn kan føle sig som en betydningsfuld del af fællesskabet. Børnene lærer at begår sig socialt på en god måde, så der er plads til alle. Derudover lærer vi børnene at passe på tingene f. eks. behandle deres legetøj m.m. ordentlig. Derfor vil vi:

  • Sammen med børnene finde nogle gode ideer til, hvordan man kan løse konflikter på en hensigtsmæssig måde.
  • Støtte at børnene udvikler tolerance og indfølingsevne.
  • Lære børnene at tage ansvar for sig selv og deres handlinger.
  • Være tydelige voksne og fortælle børnene, hvordan vi forventer, de opfører sig. F. eks. når vi spiser, sidder vi ordentlig ved bordet og hjælper hinanden.
  • Inddrage børnene i de praktiske gøremål ude såvel som inde, rydde op på legepladsen, dække bord osv.
  • Vi forventer, at børnene hjemmefra modtager en opdragelse, således at de lærer at tage hensyn til hinanden og tale ordentlig til både børn og voksne.

Selvtillid

Det giver selvtillid at kunne selv. Opmuntring og bekræftelse styrker lysten til at lære. Under hensyntagen til barnets alder og udvikling, opmuntres og støttes barnet til at klare sig selv og hjælpe andre.

  • Selv tage tøj på og af.
  • Selv smøre mad.
  • Sende mad og drikke til hinanden ved bordet.
  • Drage omsorg over for hinanden.

Grundtanker for vores arbejdeNaturen og de værdier der ligger i den

Vi betragter naturen som et fri rum for børnene, hvor de kan udbygge deres motorik og selvstændighed på en positiv måde. Det fri rum, med de særlige fysiske rammer, giver børnene rig mulighed for at klatre, hoppe og løbe frit omkring, hvilket styrker og udbygger børnenes motorik.

Der er også mulighed for selv at opleve og eksperimentere og derved lærer at respektere og får deres eget syn på naturen. Dermed er naturen med til at udvikle børns fantasi og kreativitet.

Legen

At lege er at lære. Legen er af uvurderlig stor betydning for børns udvikling. I legen afprøver børnene alle de indtryk og oplevelser, de får fra hændelser i deres liv. Ved at lege, bearbejdes indtrykkene og bliver til noget barnet kan forstå og forholde sig til. At lege er også at samarbejde, at afprøve egne muligheder og finde egne og andres grænser.

Hits: 42