Vuggestueafdeling

VuggestueafdelingAugust måned 2010 etablerer Børnehaven Storkereden en vuggestueafdeling for de 26 uger – 3 årige børn

Storkereden er en privat institution, men er ligestillet med de andre kommunale institutioner. For eksempel har vi samme vilkår med hensyn til personalenormering, økonomi og forældre betaling.

Formålet med etablering af aldersintegrerede institution er:

  • At have professionelt personale med ny viden inden for pædagogikken.
  • At skabe mulighed for et tæt samarbejde omkring det enkelte barn i et sammenhængende forløb fra 0 uger til 6 år.
  • At børnene får mulighed til at lege sammen med jævnaldrende og på tværs af alder og dermed fremme barnets udviklingsmuligheder.
  • At skabe en mere smidig overgang for børnene i forhold til overgangen fra vuggestue til børnehave.
  • At etablere et tættere forældresamarbejde, idet familien har mulighed for at være tilknyttet samme institution i en længere periode. Samtidig kan søskende afleveres og være i samme institution.
  • At børnene fra tidlig barndom udfordres både motorisk og mental gennem natur og udeliv, så barnet opbygger naturlige vaner til at bruge naturen aktivt.
  • At der ikke er brug for gæstepleje, hvilket vil give mere ro og stabilitet for barnet og hele familien.

Når børnene i vuggestuen bliver 3 år, bliver de automatisk overført til vores børnehave afdeling. Den beslutning bliver taget i samarbejde med forældre og personale.

Hits: 40