Forældresamarbejde

ForældresamarbejdeInden barnet starter, er det en god ide, at både forældre og barn har været på besøg i Storkereden. Vi viser rundt og fortæller lidt om dagligdagen. Forældrene får udleveret månedsplan, kartotekskort og telefonliste.

Ca. 3 måneder efter barnet er startet, tilbyder vi en samtale om barnets start og trivsel. De ældste børn i vuggestuen skifter senere til en børnehavegruppe. Skiftet sker ud fra en udvikling – og aldersmæssig vurdering foretaget af pædagogerne i huset. Inden overgangen bliver I indkald til en orienterende samtale.

I forbindelse med indskrivning i børnehaveklassen, tilbydes der altid en samtale i oktober/november (max. ½ time). Hvis der er usikkerhed om skoleparathed, er der mulighed til et nyt møde i marts/april.

Vi opfordrer forældre til ikke at snakke skolestart med barnet inden samtalen.

Hvis I en dag har lyst til at deltage i Jeres barns hverdag hos os, er I altid velkomne. Ligeledes, er I altid velkomne til at spørge os, hvis der er noget der undrer jer. I må også gerne ringe for at høre om jeres børn. Det er vigtigt, at der i det daglige er en tæt dialog mellem forældre og ansatte i Storkereden, så barnet kan få en god og tryg hverdag. Som personale prøver vi på at være åbne over for forældre, fortælle om vores oplevelser med Jeres børn, så I kan få en fornemmelse af deres dagligdag i vuggestuen og børnehaven. Her lægger vi vægt på forældrenes meninger omkring jeres barns sociale udvikling og trivsel. Vi vil nemlig gerne høre om jeres holdninger til vores pædagogiske arbejde. Da I kan opleve en usikkerhed i forhold til vores arbejde er det vigtigt, at vi er åbne, så vi kan få tillid til hinanden og sammen sikre os, at jeres børn trives og har det godt. Der vil altid være mulighed for, at aftale tid for en samtale, både fra forældre og personalets side. På den måde kan vi i samarbejde løbende være med til, at udvikle institutionen i den rigtige retning.

Der arrangeres et årligt forældremøde, som afholdes i forbindelse med generalforsamlingen.

Der arrangeres arbejdslørdag en eller to gange om året, alt efter behov, hvor alle forældre har krav og pligt til at deltage. Dermed får hver enkel familie en vis indflydelse på, hvordan institutionens indre og ydre rammer vil se ud og hvilke udfoldelses muligheder vores børn får. Der bliver serveret rundstykker, kaffe/te, frokost og drikkevarer, som Storkereden står for.

Oven i købet er det altid en hyggelig dag for både børn, forældre og personale.

 

Hits: 145