Praktiske oplysninger

 

Storkereden

Idræts vuggestuen og børnehaven

Aflevering og afhentning:

Når barnet bliver afleveret og forældrene går, oplever vi, at både barnet og vi føler os mest trygge ved, at der bliver sagt farvel til barnet og en voksen fra Storkereden. Det samme ønsker vi, når barnet afhentes. Det er ligeså vigtigt, at I som forældre siger goddag og farvel til en voksen, så der ikke er tvivl om, hvornår børnehavens ansvar for barnet begynder og slutter. Hvis barnet afleveres eller hentes af en anden end jer forældre, skal personalet have besked.

 

For de nye børn kan afskeden være lidt svær i starten. I kan hjælpe jeres barn ved at signalere, at det er godt at komme i Storkereden. Mor / far skal på arbejde nu. Vi vil gerne hjælpe med at vinke. Undgår at trække afskeden ud, børnene bliver utrygge og ked af det, hvis I er usikre. Hvis jeres barn er ked af det, når I skal af sted, så tag af sted alligevel. Vi skal nok trøste og finde på noget, som barnet har lyst til. Ring evt. til os, når I er kommet på arbejde, så I ikke går og bekymrer jer hele dagen. Hvis jeres barn kan mærke, at I synes det er o. k. at komme i Storkereden, vil det også føle sig trygt. Forældre skal respektere, at deres barn er en del af en stor gruppe. Dvs., at foregår der en aktivitet på afleverings/afhentningstidspunkt kan personalet ikke altid tilbyde en voksensnak eller at barnet skal vinke med en bestemt voksne.

 

Tilsvarende oplever vi tit, at børnene ikke lige har tid til at komme med hjem. Der kan det være en god ide at lade barnet lege færdig, mens der andre gange er vigtigt, at I er ”tydelige” forældre og holder fast i jeres krav.

 

Sovebørn:

Efter frokost er der mulighed for at få en lille middagslur, for børn der har brug for det – husk at aftale det med personalet.

 

Tøj:

Barnet skal medbringe skiftetøj (strømper, undertøj, bukser og bluse). Det tøj barnet har på, må gerne være noget der må blive beskidt. Praktisk tøj, som er egnet til at røre sig i vil være fordel. Der skal også medbringes regntøj, gummistøvler og hjemmesko. Alt tøj og fodtøj skal være mærket med navn. Da vi tilbringer megen tid ude, uanset vejr og vind, er det meget vigtig med tøj der passer årstiden. Hvis jeres barns tøj er vådt, skal det med hjem og tørre, så der er tørt tøj næste dag. Har dit barn lånt noget tøj, skal det med hjem for at blive vasket og afleveres tilbage hurtigst muligt.

Snor i jakker. På legepladsen, henstiller vi til, at forældrene sørger for, at der ikke er snore i hætter, huer og kraver. Personalet vil ellers se sig nødsaget til at fjerne snorene. Ligeledes fraråder vi brug af lange halstørklæder og anbefaler i stedet brug af halsedisser og elefanthuer.

 

Garderoberum:

Hvert barn har fået et rum til overtøj, skiftetøj m.m. Hjælp jeres barn med at holde orden på rummet hver dag. Husk at tjekke om alt tøjet er der, inden I kører på arbejde. Støvler, hjemmesko m.m. skal sættes op på hylden, når I tager hjem, så der kan blive gjort rent. Rummene skal tømmes hver fredag af hensyn til rengøringen.

 

Fødselsdage:

Børnene må gerne holde fødselsdage i Storkereden. Det skal blot aftales med personalet. Hvis barnet ønsker at holde fest i eget hjem, tager vi gerne af sted alle børn eller gruppevis, hvis det er muligt for os at komme med offentlig transport.

 

Sygdom:

Syge børn og børn med feber modtages ikke i Storkereden. Det gælder også, hvis barnet har lus, orm eller børnesår. Det er obligatorisk at være udenfor, så hvis barnet ikke kan tåle at være ude, kan vi desværre ikke modtage barnet. Bliver barnet sygt i Storkereden, kontakter vi Jer. Storkeredens personale uddeler ikke medicin og drypper ikke øjne, ører eller næse. Vi giver dog livsnødvendig medicin med skriftlig anvisning fra lægen.

Hvis børnene skal have solcreme på, skal de have det på hjemmefra. Efter frokost tager vi stilling til om der er brug for at smøre dem igen.

Husk at ringe til os, hvis Jeres barn er syg eller holder fri. Ændring af adresse, telefonnummer eller arbejdssted SKAL vi ligeledes have besked om.

 

Ferie:

Vi vil meget gerne have besked, når I holder ferie. I forbindelse med skoleferie, vil vi bede jer om at skrive en seddel, om jeres børn kommer, så vi kan tilpasse antallet af personale efter antallet af børn. Det er vigtigt, at de angivne tider i den forbindelse bliver overholdt, da det ellers er umuligt for os at planlægge ferie ordentligt.

 

Forhold der skal være opfyldt, når børnene færdes på legepladsen:

Det er personalets ansvar i samarbejde med børnenes forældre at sikre, at børnenes færden på legepladsen ved Storkereden er forsvarligt til de påkrævede sikkerhedsregler der findes for området.

 

Personalet

Før legepladsen åbnes for børnene, skal den gennemgås for glasskår / huller osv. (daglig visuel kontrol)

Cykling / rulleskøjter / skateboard – at børnene har det påkrævede sikkerhedsudstyr på.

 

Forældrene

Fjerne snore.

Undgå lange halstørklæder.

At børnene har sikkerhedsudstyr med.

 

Børnene

Udvise hensyn / omsorg for hinanden.

Selv huske sikkerhedsudstyr.

 

Opsyn på legepladsen

Efter aftale med bestyrelsen er vi nået frem til, at der højest må være 5 børn på legepladsen alene. Der skal med jævne mellemrum ses til børnene.

Vi (personalet) skønner dog i visse tilfælde, at der kan dispenseres fra tallet. Og i visse tilfælde kan der være nødvendigt, at der er en voksen på legepladsen selvom der er mindre end 5 børn.

 

Børnehavensbørns leg med vuggestuebørn

Da vi er integreret institution der bestræber os på at børnene lærer at lege sammen på tværs af grupperne, lærer at tage hensyn til hinanden og vise omsorg overfor hinanden. Vores erfaring er at børnene er gode til at lære af hinanden.

Men børnehavebørn må ikke løfte vuggestubørnene og de må ikke lege sammen uden opsyn og for lukkede døre.

 

Solcreme om sommeren

Om sommeren begynder solen at vise sig, fra sin bedste side og det er dejligt, men det betyder også, at vi er nødt til at passe godt på huden.

Derfor er det vigtigt, at vi husker at smøre godt med solcreme.

 

I kan forvente af os, at vi:

- giver børnene solcreme på inden de går ud om eftermiddagen.

- Vi ser efter børnenes kulør og sørger for at de får solcreme på efter behov.

- Vi vejleder børnene i hvad tøj de har på.

 

Vi forventer af jer:

- At børnene er indsmurte, med solcreme, inden de kommer i børnehaven.

- At de har skiftetøj der passer til vejret.

- At de har en solhat/kasket og evt. solbriller.

 

Evakueringsplan

Vi har lavet en evakueringsplan i tilfælde af brand. Denne plan forefindes på de forskellige rum i hele Storkereden.

 

Medarbejdere ved Storkereden

Mina Nezic, leder – Diplom uddannelse i ledelse, 37 t / u

Lisselotte Pedersen, souschef, 34 t / u

Mikkel Rasmussen, pædagogmedhjælper, 33 t/u

Marie Gundersen pædagogmedhjælper 34 t / u

Vibeke Grønning pædagog 36 t/u

Rikke Bach Hollen 24 t/u

 

Der foruden kommer der talepædagoger, psykologer, studerende, personer der er i job træning, skolepraktikanter og forskellige vikarer. Se gerne på opslagstavlen vedr. nyt personale.

 

Åbningstider:

 

06 til 16.45 mandag til torsdag

06 til 15.30 fredag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storkereden Troldbjergvej 4, Vilsted 9670 Løgstør Tlf. nr:98676030 Mail: storkereden@os.dk Leder: Mina Nezic