Bestyrelsen

 

Storkereden

Idræts vuggestuen og børnehaven

FORÆLDREBESTYRELSE

 

Forældrebestyrelsen består af 4 forældre. Bestyrelsesmedlemmerne vælges en gang om året på generalforsamlingen i april. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.

 

Bestyrelse:

Formand Janne Bannebjerg

Næstformand Jens Søgaard Jensen

Henrik Bochardt

Charlotte Jensen

Line Roed

 

Bestyrelsens opgaver er:

 

at arbejde ud fra Storkeredens vedtægter

at godkende læreplaner

at godkende budgetter og regnskaber

at overholde driftsaftalen med Vesthimmerlands Kommune

at ansætte og afskedige personale

at fremkomme med og behandle forslag

at deltage i planlægningen af børnehavens arrangementer og være praktiske medhjælpere ved afholdelsen (juleskovtur, sommerudflugt, arbejdslørdag og generalforsamling)

at forhandle løn og ansættelsesvilkår med de faglige organisationer

 

Bestyrelsen holder ca. 4 – 5 møder i løbet af året. Til møderne deltager desuden lederen og et af øvrige personale.

Vi gør opmærksom på, at alle ansatte har tavshedspligt, hvilket også gælder forældrebestyrelsens medlemmer.

 

 

 

Storkereden Troldbjergvej 4, Vilsted 9670 Løgstør Tlf. nr:98676030 Mail: storkereden@os.dk Leder: Mina Nezic